Array(配列)

連想配列:数値の指定に文字列を使う配列。

<?php
$array = array(
  "foo" => "bar",
  "bar" => "foo",
);

// 配列の短縮構文
$array = [
  "foo" => "bar",
  "bar" => "foo",
];
?>
<?php
// 配列宣言
$arr1 = array(
  "KEY1" => "11111",
  "KEY2" => "222",
  "KEY3" => "3333",
  "KEY4" => "44444",
  0   => 100,    // キー:数値!!
  "KEY5" => "555",
);
 
echo "<pre>";
print_r($arr1);
echo "</pre>";

// 配列の内容を順次取得する「foreach」を使ってループ処理
foreach($arr1 as $key => $value) {
  echo "\$arr1[".$key."]=".$value."<br />\n";
?>

インデックス配列:通常の配列。連想配列の指定文字列を省いた配列。連想配列の指定文字列を通し数字とすればほぼ同じ。

<?php
// 要素が数値のみの配列
$arr1 = array(10, 20, 30);
// 配列の内容を順次取得する「foreach」を使って反復処理
foreach($arr1 as $i => $value) {
  echo "\$arr1[".$i."]=".$value."<br />\n";

// 「foreach」で指標の取得無し
foreach($arr1 as $value) {
  echo "DATA=".$value."<br />\n";

}
?>

その他

数字と文字の混在

<?php
$array = array(
  "foo" => "bar",
  "bar" => "foo",
  100  => -100,
  -100 => 100,
);
var_dump($array);
?>

一部にキーを指定

<?php
$array = array(
     "a",
     "b",
  6 => "c",
     "d",
);
var_dump($array);
?>
<?php
$array = array(
  "foo" => "bar",
  42  => 24,
  "multi" => array(
     "dimensional" => array(
       "array" => "foo"
     )
  )
);

var_dump($array["foo"]);
var_dump($array[42]);
var_dump($array["multi"]["dimensional"]["array"]);
?>